Goudprijs: € 69.205,63 Zilverprijs: € 901,80

The Royal Canadian Mint: vorstelijke gezichten

Als onderdeel van het Gemenebest heeft Canada, al sinds de Royal Canadian Mint in 1908 met de productie begon, de beeltenis van de regerende vorsten op haar munten gezet.

Van de vorige monarch, Koningin Elizabeth II, bestaan zelfs 4 verschillende munten, uitgegeven in 1953, 1965, 1990 en 2003. In 2002 is er ook nog een speciale 50-cent gouden jubileum circulatiemunt gemaakt. Deze bevat de beeltenis van Elizabeth II zoals deze ook verscheen op de Canadese Kroningsmedaille uit 1953.

Vorsten op Canadese munten door de jaren heen

Edward VII (1902 – 1910)

Edward VII (1902-1910) Edward VII was Her Majesty Queen Elizabeth II's great grandfather. The Latin inscription appearing around him reads EDWARDVS VII DEI GRATIA REX IMPERATOR (or D:G REX IMPERATOR, depending on the denomination), both of which mean "Edward VII, by the grace of God, the King and Emperor."

Edward VII was de overgrootvader van Elizabeth II. De Latijnse inscriptie die om hem heen staat, luidt “EDWARDVS VII DEI GRATIA REX IMPERATOR” (of D:G REX IMPERATOR, afhankelijk van de denominatie). In beide gevallen betekent dit “Edward VII, bij de gratie van God, de koning en keizer”.

George V (1911 – 1936)

George V (1911-1936) George V was the grandfather of Her Majesty Queen Elizabeth II and appeared with the Latin inscription GEORGIVS V DEI GRA:REX ET IND:IMP, which means "George V, by the grace of God, the King and Emperor of India." For part of 1911, coins did not include the DEI GRA part of the inscription and became known as the "Godless" coins.

George V was de grootvader van Elizabeth II en verscheen met de Latijnse inscriptie “GEORGIVS V DEI GRA:REX ET IND:IMP”, wat “George V, bij de gratie van God, de koning en keizer van India” betekent. Voor een deel van 1911, werden de munten geslagen zonder het “DEI GRA” deel van de inscriptie. Deze munten werden bekend als de “goddeloze” munten.

George VI (1937 – 1952)

George VI (1937-1952) Her Majesty Queen Elizabeth II's father appeared in effigy on Canadian coins until his daughter's Coronation in 1952. Until 1947, the inscription accompanying his image read GEORGIVS VI D:G:REX ET IND:IMP or GEORGIVS VI DEI GRA REX ET IND:IMP (depending on the denomination). After India became independent in 1947, the ET IND:IMP, which meant “George VI, Emperor of India,” was discontinued.

De vader van Elizabeth II verschijnt met zijn beeltenis op de Canadese munten tot zijn dochters kroning in 1952. Tot 1947, luidde de inscriptie die zijn gezicht vergezelde “GEORGIVS VI D:G:REX ET IND:IMP” of “GEORGIVS VI DEI GRA REX ET IND:IMP” (afhankelijk van de denominatie). Nadat India onafhankelijk was geworden in 1947, werd “ET IND:IMP” (“keizer van India”) van de munten afgehaald.

Elizabeth II (1953 – 1964)

Elizabeth II (1953-1964) The effigy of Her Majesty Queen Elizabeth II first appeared on Canadian coins in 1953 when she was 27 years old. The effigy pictured here was used until 1964, with the inscription ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA, meaning "Elizabeth II, by the grace of God, the Queen."

De beeltenis van Koningin Elizabeth II verscheen voor het eerst op de Canadese munten in 1953, toen ze 27 jaar oud was. Het hier afgebeelde zijaanzicht van de vorstin werd gebruikt tot 1964, met het opschrift “ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA”, wat “Elizabeth II, bij de gratie van God, de koningin” betekent.

Elizabeth II (1965 – 1989)

Elizabeth II (1965-1989) This updated effigy of Her Majesty Queen Elizabeth II appeared with the inscription ELIZABETH II D G REGINA, a shortened form of the original.

Deze bijgewerkte beeltenis van Koningin Elizabeth II verscheen met de inscriptie “ELIZABETH II D G REGINA”, een verkorte vorm van het origineel.

Elizabeth II (1990 – 2002)

Een nieuwe beeltenis van Koningin Elizabeth II werd onthuld in 1990, toen ze 64 jaar oud was. Dit was het eerste design dat werd ontworpen door een Canadees, Dora de Pédery-Hunt. De munt behield de inscriptie “ELIZABETH II D G REGINA”.

Elizabeth II (2003 – 2023)

Een andere Canadese kunstenaar, Susanna Blunt, ontwierp de meest recente beeltenis van Elizabeth II, wederom vergezeld van de woorden “ELIZABETH II D G REGINA”. De versie van Blunt doet denken aan de beeltenis van George VI, die er ook voor koos om zonder kroon te worden afgebeeld.

Charles III (2023 – heden)

The Royal Mint Reveals First Coins of 2023 Bearing His Majesty The King's Official Coinage Portrait - Numismatic News

Vanaf 2023 zal de zoon van Elizabeth II, de huidige koning Charles III, zijn debuut maken als portret op de Canadese munten. De inscriptie die zijn afbeelding vergezelt, luidt “CHARLES III D G REX F D” of “CHARLES III DEI GRA REX FID DEF” (afhankelijk van de denominatie). In beide gevallen betekent dit “Charles III, bij de gratie van God, de koning en verdediger van het geloof”.

Op 8 september 2022 is de Britse koningin Elizabeth II op 96-jarige leeftijd overleden. De Britannia munten uit het Verenigde Koninkrijk hebben jarenlang haar beeltenis op deze munten gebruikt. In 2023 zullen de Brittania munten met een beeltenis van koning Charles komen.

Volg ons

The Silver Mountain is actief op de volgende sociale media kanalen.

Neem contact met ons op

U kunt onze klantenservice bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

035 - 203 13 80
info@thesilvermountain.nl

Nieuwsbrief

Wees de eerste die kennismaakt met de nieuwste producten en het laatste nieuws omtrent edelmetaal.