Goudprijs: € 70.815,97 Zilverprijs: € 844,32

Wat is de London Bullion Market Association (LBMA)

De London Bullion Market Association (LBMA) is de internationale handelsvereniging die de markt voor ongemunt goud en zilver vertegenwoordigt. De LBMA is in Londen gevestigd, maar heeft een wereldwijd klantenbestand, waaronder de meest centrale banken die goud bezitten, particuliere beleggers, mijnbouwbedrijven, producenten, raffinadeurs en fabrikanten. Er zijn ongeveer 150 bedrijven lid van de vereniging. Deze bedrijven zijn allemaal actief betrokken bij de Londense goud- en zilvermarkt, of ze verlenen diensten aan de markt.

De edelmetaalmarkt is in werkelijkheid een internationale markt, in die zin dat handelaren in andere edelmetaalhandelscentra weliswaar op hun plaatselijke markten en op grondstoffenbeurzen handelen, maar ook op grote schaal in “Loco London”-metaal. Dit betekent dat het goud of zilver in Londen zal worden afgewikkeld door een lid van London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL), via girale overdracht of fysiek.

De werkzaamheden van de LBMA omvatten kwaliteitsborging ten aanzien van marktdeelnemers en de raffinaderijen, het vaststellen en controleren van raffinagenormen, het opstellen van handelsdocumentatie en het bevorderen van de ontwikkeling van goede handelspraktijken. De belangrijkste taak van de LBMA is om de stem van de edelmetaalmarkt te laten horen en een contactpunt te zijn voor regelgevers, investeerders en klanten. Daarnaast coördineren ze de marktclearing, bewaring, bevordering van goede handelspraktijken en ontwikkeling van standaarddocumentatie. De LMBA stelt ook objectieve criteria vast voor instellingen die als handelaars en bewaarnemers tot de markt wensen toe te treden. Bovendien speelt de LBMA in tijden van crisis een sleutelrol bij het voorkomen van een mogelijke verstoring van de markt. Dit bleek met name tijdens de afbouw van de Silver Fixing in de eerste helft van 2014. De LBMA coördineerde toen de reactie van de markt om continuïteit te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de markt een zilverbenchmark behield (nu bekend als de LBMA Silver Price).

Centraal in het kwaliteitsborgingswerk van de LBMA staat het bijhouden en publiceren van de Good Delivery List voor goud en zilver. Deze lijst wordt universeel erkend en dient als maatstaf voor de kwaliteit van goud- en zilver baren. Een aanvrager dient namelijk aan de strenge criteria voldoen. Ook wordt de lijst door veel edelmetaalbeurzen over de hele wereld gebruikt om te bepalen van welke raffinaderijen de goudbaren en zilver baren op hun eigen markt worden aanvaard.

De totale geraffineerde goudproductie op de Gold Good Delivery List van de LBMA is over het algemeen zelfs hoger dan de totale wereld mijnproductie. Het verschil wordt hier onder andere gemaakt door middel van recyclen. Het nieuw gedolven goud dat door de raffinaderijen op de lijst wordt verwerkt vertegenwoordigt ongeveer 85% – 90% van de wereldproductie.

De ontwikkeling van de LBMA

De wortels van de Londense goudmarkt kunnen worden teruggevoerd tot het partnerschap tussen Moses Mocatta en de Oost-Indische Compagnie, die tegen het einde van de 17e eeuw samen goud begonnen te verschepen. Het was echter de invoering van de London Silver Fixing in 1897 en de London Gold Fixing in 1919 die formeel het begin markeerden van de structuur van de markt en van de interactie tussen de leden die de markt tot stand heeft gebracht zoals hij vandaag is.

De groei van het aantal en het soort marktdeelnemers in het begin van de jaren tachtig, in combinatie met de invoering van de Wet op de financiële dienstverlening in 1986, leidde tot de oprichting van de LBMA op 14 december 1987.

Een van de meer in het oog springende veranderingen die de LBMA de afgelopen jaren heeft ondergaan, is dat zij het intellectuele eigendom is geworden van de vier benchmarks voor edelmetaalprijzen op de spotmarkt, namelijk de:

Dit zijn de officiële vaststelling van prijzen in London.

Volg ons

The Silver Mountain is actief op de volgende sociale media kanalen.

Neem contact met ons op

U kunt onze klantenservice bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

035 - 203 13 80
info@thesilvermountain.nl

Nieuwsbrief

Wees de eerste die kennismaakt met de nieuwste producten en het laatste nieuws omtrent edelmetaal.