Goudprijs: € 69.205,63 Zilverprijs: € 901,80

Crisis column III

Door Robert Broncel

Crisis column III
13-07-2022 Crisis

‘With history in the making’ zal het ons evenwel niet vergund zijn een blik te  werpen in de partijkrochten van Moskou en Beijing om te vernemen hoe de “strategen ter andere zijde” er momenteel instaan bij de tekening van de huidige verhoudingen tussen Oost en West. Vanuit Westers perspectief begint de situatie verdacht veel te lijken op die van vóór de implosie van de Sovjet-Unie in 1989/90, met bovendien meer sabelgeratel.

De vraag is thans of het vooralsnog bij voornamelijk sabelgeratel blijft*) en de acteurs in Moskou met China op afstand rustig wachten totdat “hun probleem” met het Westen zich vanzelf oplost. Dat zou kunnen vanuit de huidige complexe economische en monetaire ontwikkelingen, aangezet door de verrassende Russische inval in broederland Oekraïne. Met Lenin’s kijk op het kapitalisme zou potentaat Poetin met zijn onverhoedse inval kunnen denken, dat zijn tactiek en strategie mogelijk tot de genadestoot van de westerse suprematie zou kunnen leiden. Sterker, zelfs al zou zijn leger in Oekraïne vastlopen en een beetje blijven aanklooien, heeft hij de NATO en EU-landen nog steeds bij hun staart die zwaar inzetten op (blijvende) hulp aan Oekraïne. Ongetwijfeld zullen “de zwakke plekjes” worden opgezocht.

Zowel Poetin als Xi weten dat de Westerse hulp veel geld vraagt dat slechts nog uit één koker komt: vergroting van de geldhoeveelheid. Dat gebeurde al ten tijde van de Vietnamoorlog (als gevolg waarvan de Bretton Woods afspraken van 1944 “tijdelijk” terzijde werden geschoven), tussendoor bij de redding van het Long Term Credit Management hedge fund in 1998, vervolgens langdurig na het Lehman débâcle tien jaar later onder een naar nul gedirigeerde rentestand, vervolgens door Covid en dan nu Oekraïne. Dat bleek allemaal mogelijk binnen de rol van de dollar als ’s werelds reservemunt, die tevens tot wapen jegens Rusland en China werd ingezet – strategisch en economisch.

Opties

Het kan geen verwondering wekken dat de heren Poetin en Xi de Westerse hegemonie meer dan spuugzat zijn. Intussen heeft Poetin zowel economisch als strategisch een handig gebruik weten  te maken van de Westerse sancties.  Vervolgens is voor Rusland de stille steun van China belangrijker dan de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Vanuit Beijing worden de ontwikkelingen in Europa met meer dan normale belangstelling gevolgd. De doelstelling van beide landen zal hoe dan ook gericht zijn op verzwakking van het Westen. Poetin bezit daartoe een aantal opties, die hij bovendien tegelijk ter beschikking heeft.

In dat kader wijdde Rick Newman, oud Chief Business Correspondent van U.S. News & World Report onlangs een artikel onder de titel: “Four ways Russia is wrecking the global economy” aan dit onderwerp. Als opties beschikt Poetin over vier “instrumenten”, die hij sans scrupules zal kunnen inzetten:

  1. Energie, met olie en gas – intussen een gegeven – die beide onder Westerse sancties liggen maar binnenlands vooralsnog nauwelijks of geen negatieve invloed uitoefenen; daarentegen hebben deze wel fors bijgedragen tot een aanzienlijke prijsverhoging in Europa en de rest van de wereld en tegelijk tot een forse koopkrachtvermindering; de centrale banken hierdoor opgeschrikt waren gedwongen versneld met maatregelen af te komen in de vorm van renteverhogingen om hiermee afkoeling te bevorderen   teneinde de inflatoire bijwerkingen te beteugelen
  2. Voedsel, in de wetenschap dat Oekraïne een fors aandeel heeft in de wereld voedsel- voorziening; nu de verscheping via de Zwarte Zee moeizaam verloopt, is de vraag wereldwijd gestegen dus ook de prijs en ……inflatie versterkend(!); de oorlog zou de opbrengst sterk kunnen beïnvloeden; tevens heeft de Russische regering de export van kunstmest en potas vanuit Rusland en Belarus goeddeels stopgezet met eveneens ernstige gevolgen voor de internationale voedselvoorziening; volgens voormalig Duits ambassadeur in Moskou, Rüdiger von Fritsch, zou het zelfs een doelstelling van Poetin zijn om steeds meer hongerende mensen vanuit Afrika naar Europa te jagen
  3. Sociale destabilisatie, die binnen Europa sterk nadelig kan uitpakken resulterend in toenemende onrust om te bereiken dat de sancties wellicht noodgedwongen zullen worden teruggedraaid om “het karwei” in Oekraïne te kunnen afmaken; Syrië leverde destijds ruim 13 miljoen vluchtelingen op(!)
  4. Scheepvaart, met als onbekende dat een slordige 11% van de mondiale containerschepen wordt bemand door Russen; mogelijk nieuwe oorlogsverplichtingen (oproep tot militaire dienst) zouden kunnen leiden tot nieuwe scheepscongesties en meer verstoring van de aan-en afvoerlijnen.

*) In een toespraak op 7 dezer tot de Doema, het brave Russische (ja-knikkers)parlement, liet Poetin zich ontvallen: “Laat het Westen maar trachten ons op het slagveld te verslaan, terwijl we nog niet eens serieus begonnen zijn”, grootspraak of niet?

Met de V.S. thans strijdend op het Europese continent en tegelijk met een schuin oog lettend op China/Taiwan zou Rusland  de NAVO “flink bezig“ kunnen houden. Met de intussen verzwakte en verder verzwakkende valuta’s van de belangrijkste munten als de dollar, euro, pond sterling en yen – wordt het bovendien plausibel te anticiperen op een mondiale monetaire implosie. Sinds de langdurige QE “oplossing” vanaf 2011 is het vertrouwen in deze munten tot een zeer niveau geslonken.

Na alle financiële en monetaire capriolen in het verleden is de vraag niet óf maar wanneer het huidige monetaire ineen zal zijgen nu er met zoveel tegenwind geen probaat middel meer voorhanden is om deze fatale Rubicon nog veel langer te kunnen blijven omzeilen.

Andere invalshoek

Vraag is of de Russische burger wel zo gelukkig is met de gevolgen van Poetin’s “militaire ingreep”? Naar het zich laat aanzien houdt de houdgreep van het Kremlin op de media de bevolking voorlopig ‘happy’ en onder controle. Anderzijds zal de hunkering naar het recente (luxe) leven na 1990 toenemen naarmate de oorlog in Oekraïne en de sancties van het Westen voortduren. De ouderen zijn van oudsher aan soberheid gewend, maar enige hoop op de Russische jeugd is denkbaar. Die hoop wordt sterker naarmate meer jongeren onder de wapens worden geroepen en steeds meer bodybacks terugkeren. Tot dusver vindt het gros van de conscriptie binnen de buitengewesten plaats, aangeduid als autonome republieken buiten de Russische Republiek. Vandaar mede de primitieve wreedheden in de oorlogshandelingen.

Latent complicerende factoren

Volgens recente berichten verkeert Saudi-Arabië thans in overleg met de BRICs (Brazilië, Rusland, India en China) teneinde tot “deze club” te willen toetreden zonder dat er nog veel dwarsverbanden zijn aangelegd, met argumenten als:

  • ‘That those leading the current international order have failed to live up to the principles of good governance enshrined in the UN Charter
  • Hypocritical world leaders need to come to their senses
  • And reform deeper structural problems in order to adapt to the new multipolar order pushed  by Russia and China’

Dit met het oog gericht op majeure hervormingen, hard nodig sinds de Koude Oorlog, aldus  opgetekend door Saudi’s ex-spymaster’ Turki bin Faisal Al Saud. Hij doelde met name op broodnodige en vooral inclusieve hervormingen, die mede door een land als Saudi-Arabië meer “gezicht” (invloed) gegeven zouden kunnen worden. Het was de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman die hierop aandrong om zich beter af te kunnen zetten tegen “de gevestigde orde” binnen de VN, doelend op de “hypocrisie” van de V.S., U.K. en Frankrijk quote). E.e.a. zou dan kunnen duiden op meer (monetaire) afstemming op energie (olie) – terrein, met een “stervende” petrodollar in het verschiet.

Meer dan duidelijk is dat de V.S. de uitstaande schulden nooit meer kan terugbetalen anders dan alleen nominaal middels inflatie. Met hun goudreserves zijn China en Rusland bovendien als grootste goudproducenten hierop in elk geval ruimschoots voorbereid.

Vervolgens verkeren China en Rusland reeds in een innige win-win samenwerking op het terrein van edelmetaal o.a. tot uitdrukking gebracht in een nauwe samenwerking tussen de Shanghai Gold Exchange en de zogeheten Russische Self Regulatory Organization aangeduid als de  ‘National Financial Association’ of SRO NFA. Deze organisatie dateert van 1996 waarvan de belangrijkste deelnemers in de Russische financiële markt lid zijn, onder toezicht staande van het Russische ministerie van Financiën alsmede de Russische centrale bank, beklonken door de hoofdrolspelers Xi en Poetin. Hiermee is bereikt dat Russische instituties gemakkelijk toegang verkrijgen tot  China’s goudmarkt die daarmee versterkt wordt! De V.S. die ook de Russische goudmarkt onder een embargo heeft gelegd, was dit kennelijk ontgaan. Met dit samenwerkingsverband wordt deze (Westerse) dans in elk geval volledig ontsprongen.

Nu het huidige monetaire systeem met de dollar nog steeds in de reservefunctie in een verregaande staat van ontbinding verkeert, blijken Rusland en China met andere Aziatische staten in de weer hierop voor te sorteren. De zgn. petrodollar (na de loskoppeling van het goud in 1971) ingevoerd om de reservefunctie van de dollar zo goed en zo kwaad in te kapselen (na de oliecrisis in 1973), dreigt thans te worden geslachtofferd. Daarmee zou de val van de dollar in principe kunnen worden ingeleid, waarin overigens het IMF gekend schijnt te zijn. Ter vervanging hiervan zou een mandje van Aziatische valuta’s (w.o. de yuan en roebel) dienst gaan doen als voorloper van een nieuw systeem in een bepaalde relatie met goud. Daarmee zou tevens de lucht uit de euro lopen, die er overigens nog zwakker voorstaat en intussen zelfs weer nagenoeg op pariteit met de dollar is komen te staan. Binnen welke termijn “dit tafereel” zich zal afspelen, valt (nog) niet te zeggen. De Bank of International Settlements (BIS), waarvan Rusland en China lid zijn, is hiervan ook op de hoogte.

De massale mondiale koopkrachtvernietiging richting $1.600 biljoen (12 nullen!) verdient in elk geval een buitengewone vermelding in het Guinness Book of Records! Hiermee wordt tevens de vraag opgeworpen of en in welke vorm de BIS zal blijven bestaan c.q. wellicht door een Chinees zal worden geleid. Kortom, aan uitdagingen geen gebrek!

Robert Broncel – Copyright, 11 juli 2022 – info@robertbroncel.com

Disclaimer: Beweringen en meningen, geuit in deze blog/column, zijn de persoonlijke mening van de auteur e/o gastbloggers. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van personen, bedrijven of organisaties, dan wel bedrijven en organisaties die expliciet vermeld staan in de gepubliceerde blogs & teksten.

Geschreven door:
Kenniscentrum

Kenniscentrum

The Silver Mountain is opgericht in 2008, met als doel om het aankopen van fysiek zilver en goud op een toegankelijke, veilige en transparante manier mogelijk te maken. U kunt bij ons terecht voor de aankoop van zilveren en gouden baren en munten via onze website waar de prijzen iedere minuut automatisch worden aangepast. Wij hanteren altijd een scherpe, marktconforme prijs.

Ons assortiment bestaat uit courante beleggingsmunten en baren zilver en goud van de hoogste kwaliteit. Alle baren die wij verhandelen zijn afkomstig van erkende edelmetaalbedrijven die op de Good Delivery list van de London Bullion Market Association staan. Dit houdt in dat deze baren wereldwijd verhandelbaar zijn zonder verdere analyse. De munten die wij verhandelen zijn doorgaans ook geslagen in het hoogste gehalte zilver of goud.

Daarnaast hanteren wij via onze partner Inkoop Edelmetaal de hoogste biedprijs van Nederland als u uw zilver en goud weer wilt verkopen. Als kers op de taart heeft u ook nog de mogelijkheid tot opslag via onze partner Edelmetaal Beheer Nederland. 

Volg ons

The Silver Mountain is actief op de volgende sociale media kanalen.

Neem contact met ons op

U kunt onze klantenservice bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

035 - 203 13 80
info@thesilvermountain.nl

Nieuwsbrief

Wees de eerste die kennismaakt met de nieuwste producten en het laatste nieuws omtrent edelmetaal.