Goudprijs: € 69.205,63 Zilverprijs: € 901,80

Verhouding goud in de financiële markten

Door Gerard

Verhouding goud in de financiële markten
30-10-2020 Goud Nieuws

In mijn vorige blogs had ik het vooral over de noodzaak om goud te bezitten t.o.v. van de andere assets zoals aandelen en vastgoed. Dit in verband met de machtsstructuur in de wereld en het naderende einde van het monetair systeem, de inmiddels bekende “Great reset”. Ditmaal kijken we ook naar de verhouding van goud t.o.v. het financieel systeem.

1984

Een van de bezwaren van mijn vorige blogs was de geloofwaardigheid. Dat snap ik. Het is ook moeilijk te vatten in combinatie met Great Reset en zo. Er is een staatsgreep naar dictatuur, dat zien we dan nog wel (censuur en propaganda, machtsvacuüm, multinationals, nieuwe normaal, enz.), maar dan zien we de daders niet eens. We zien al 2000 jaar de ene na de andere dictator over ons heersen van tijd tot tijd. Napoleon, Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, noem ze maar allemaal op. Tientallen in de wereld de afgelopen 200 jaar alleen al. We wisten altijd wie het waren. Vaak versloegen wij ze na verloop van tijd ook weer, en waren we weer vrij mens.

Voor de eerste keer in de geschiedenis zien we niemand. Het is een systeem met enkel een naam, New World Order (NWO). Dit systeem wordt dan weer deels beheerd door het World Economic Forum (WEF). We hebben dus niet meer te maken met mensen met grote snorren en enge koppen, maar met een “systeem”. De aanloop naar dictatuur zagen wel al duidelijk over ons heenkomen, zoals eerst censuur, daarna staatspropaganda (media overname), machtsoverdrachten (WHO en VN), vrijheidsbeperking, en zo verder. Maar we zien géén poppetjes! Wel uitvoerders zoals Bill Gates, Soros, Tedros, Klaus Schwab, en op lagere niveaus Rutte, de Jonge, Sigfrid Kaag, enzovoorts. Wil de echte dictator opstaan? Niemand staat op, het zijn allemaal “uitvoerders”. Dat het wel degelijk een dictatuur na de transitie is, heeft ieder van hen al gezegd, te beginnen met Klaus Schwab op WEF. De link hiernaar heb ik in de vorige blogs al gegeven. Rutte en Wim de koning noemen NWO het “nieuwe normaal”. Maar NWO is wel een onzichtbaar systeem. Hoe werkt dit?

De enige die dat perfect uitlegt is George Orwell in het boek 1984. Een van de meest gelezen boeken ter wereld, dus deze tip enkel voor degenen die het nog niet gelezen hebben.

1984, het wereldberoemde boek van George Orwell wat iedereen eigenlijk gelezen moet hebben. Dit geeft ieder een andere nieuwe kijk op de wereld. Enkele bekende uitspraken komen van oorsprong uit dit boek, zoals “Big Brother is watching you” en “Denkpolitie”. Maar ook de bekende “2+2=5” als staatswaarheid komt uit dit boek.

Orwell schreef deze roman in 1948 in de verre toekomst van 1984. Winston Smith baant zich een weg door het leven in 1984. Een tijd van een strenge dictatuur met onzichtbare leiders die enkel “Big brother” genoemd wordt. Winston werkt op het Ministerie van Waarheid waar hij geschiedenis moet herschrijven zodat het weer past in het heden. In dat ministerie is ook een afdeling waar “nieuwspraak” ontwikkeld wordt. Woorden die steeds uit het woordenboek geschrapt worden en vervangen door nieuwe woorden. Verder beschrijft hij o.a. voedsel-manipulatie voor het volk terwijl echt voedsel alleen voor hoge partijleden beschikbaar is. Het verhaal gaat over het leven van Winston waarin hij probeert voorzichtig enkele verboden vrijheden zich toe te eigenen met zijn vriendin. Daarin kan het wel eens mis gaan. Het is niet alleen een spannende roman, Orwell geeft een uitstekende uitleg hoe het leven werkt in een dictatuur en hoe het in stand gehouden wordt. Hij beschrijft die maatschappij in angst, haat, onwetendheid en wreedheid. Gebruikte middelen zijn censuur, propaganda, controle en discipline. De grootste bedreigingen voor een dictatuur zijn vrijheid, privacy en denkvermogen. Hij legt ook uit waarom. Als je dit in 2020 leest, herken je verdacht veel! De eerste zin in het boek begint met de regel “…en de klokken sloegen dertien.” Het verklapt dat hij meer geweten moet hebben in hogere kringen. Er is geen ander die een totalitaire dictatuur zo goed kon uitleggen als George Orwell. Bovendien vakkundig verpakt in een prachtige roman. Oorspronkelijk in het Engels maar de Nederlandse vertaling is ook zeker goed te noemen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/1984_%28boek%29

De verhouding goud met de financiële markten

Tot zover de nieuwe wereld waar we in terecht dreigen te komen. Great Reset verklaart nu wel genoeg over de noodzaak van goud. We gaan nu dieper in op de prijs van goud. Is die te duur? Laten we dit eens vergelijken met andere assets. In één van mijn eerdere blogs had ik al uitgelegd dat de bodem van goud rond 1450 $ per oz ligt. Dit op basis van de minimale productiekosten. Nu dieper in op de prijs aan de bovenkant. De huidige prijs van goud ligt tegen de 1900 a 2000 $ aan. Ten opzichte van de 1450 $ lijkt dat al duur. Maar deze dure goudprijs heeft niet alleen met de pandemie en de onzekerheid over de New World Order te maken. Er is meer factoren die de goudprijs bepalen. De eerste factor is een tijdelijke deflatiegolf waar we inzitten. Of we hier in de loop van 2021 al uitkomen weet ik niet. Belangrijker is hoe deze deflatie bestreden wordt en hoe de economie in stand wordt gehouden. In de afgelopen maanden met (geschat) 12.000 miljard wereldwijd! Het wordt bijgeprint door centrale banken en als schuld in de markt gezet. De schuld wordt afgenomen door vooral overheden. Maar ook bedrijven en particulieren verhogen schulden. Het effect is nóg meer schulden, nóg verder dalende rentes en nóg meer druk op deflatie. We vergelijken goud dan wel met 2000 USD als waarde, maar wat is die waarde dan van die USD in de toekomst? Overleeft de USD en de EUR wel? Het financiële systeem stort in en grote kans dat de valuta’s dit niet aan kunnen en vervangen gaan worden. De plannen van een totaal nieuwe wereldwijde valuta (zonder schuld) liggen er al. Dit ná Great Reset. Dat is één factor wat de goudprijs op peil houdt.

De volgende factor dan. De verhouding van goud binnen de financiële markten. De grootste markt is de obligatiemarkt. Als we het gedeelte op de balans van de centrale banken niet meetellen, dan is die meer dan 200 biljoen groot, oftewel 200.000 miljard. De valutamarkt ook minstens 100 biljoen. Ook de aandelenmarkt zit boven de 100 biljoen. Het bedrijf Alphabet alleen al heeft een marktwaarde van 1 biljoen. Kortom, alles bij elkaar ligt de waarde van de financiële markten tussen de 400 en 500 biljoen. Dat is het kapitaal wat belegd wordt! Dan goud. De wereldwijde goudsector bedroeg per juli 2020 530 miljard (bron FD). Dan zit je op de helft van alléén Alphabet. Dat is de goudsector. Dan goud zelf. Er is 200.000 ton fysiek aanwezig boven de grond. Aan 2000 $ per oz is dat 12,9 biljoen in USD. Zet die 12.900 miljard eens af tegen 400.000 miljard van de andere assets. De goudmarkt is 31x kleiner dan de andere assets. Nu gaan we onze fantasie eens loslaten. Stel dat de beleggers in de andere markten slechts met 0,1% gaan verschuiven naar goud, om wat voor reden dan ook. Dan wordt de goudmarkt al extreem overvraagd. Hierbij heb ik het dan nog niet eens over de factor schaarste. Ik kan niet zeggen wat de prijs dan zal worden. Dit is aan ieders eigen fantasie. Laten we rustig aan doen. Dit gebeurt niet in één keer.

Een paar kanttekeningen horen hierbij. De cijfers van de grootte van de markten kan niemand exact berekenen, zelfs de centrale banken niet. Niet alles kan meegeteld worden en er zijn ook dubbeltellingen. Dit is een puur technisch verhaal waar ik nu niet op in ga. Aangenomen, er kan best een foutmarge van 20% in zitten. Maar dan nog. We weten ook nooit hoeveel van die 12.900 miljard goud er daadwerkelijk verhandelbaar is. Het is maar net hoeveel gekken ervan af willen en hoeveel er nog uit de grond gedraaid wordt. Als dat maar 10% is van die 12.900 miljard, hoeveel wordt deze markt dan overvraagd?

Tweede kanttekening is de derivatenmarkt op goud. Dat wil zeggen dat er een meervoud van goud in omloop is via opties, futures, waardepapier, e.d. dan er daadwerkelijk fysiek beschikbaar is. Die derivaten laten we weg, want dat deden we ook voor de andere assets. Derivaten op valutamarkt, grondstoffen en aandelen is ook een gigantisch meervoud. Die zitten ook niet meegerekend in die 400 a 500 biljoen. Ondanks dat, moet je wel rekening houden met het feit dat goudhandel wel erg veel op derivaten gaat, net als andere grondstoffen overigens.

Dan de laatste kanttekening die redelijk te verwaarlozen valt, maar toch genoemd moet worden. De goudprijs wordt in opdracht van de BIS door enkele banken bepaald. Ook dat is op de blogs al vaak genoeg aangetoond. De prijs wordt extreem omlaag gedrukt wat werkt op middellange termijn. Daarnaast vaak voor eigen gewin op daghandel overigens. Precies dit laatste is verboden, maar ze blijven het gewoon doen. De goudprijs kun je niet lang blijven drukken indien de vraag naar goud te groot wordt. Op dat moment moeten de shorts daarop gedeeltelijk worden losgelaten. Is dus de goudprijs door prijsmanipulatie door de BIS te laag? Ja, dat zeker. Kan dit opwegen tegen de druk van vraag/aanbod uit de markt? Absoluut niet! Er zijn dus wel degelijk grenzen. Wat prijs manipulatie vooral wél doet, is de volatiliteit veel te hoog opjagen. Zowel omhoog als omlaag. Leuk als je wilt aankopen of verkopen, maar het geeft de werkelijke prijs niet weer. Kijk voor de werkelijke prijs door minimaal de MA200. Dat is Moving Average (lopend gemiddelde) over 200 handelsdagen. Dit vlakt de volatiliteit weg.

Blauwe lijn geeft de MA200 aan van de goudprijs in USD (ticker: XAUUSD). Dan zie je dat goud best wel stabiel is. De prijs gaat nooit lang onder de MA200. Op die momenten is het alleen maar een goed koop moment.

Goud niet in geld vergelijken

Deze “verhouding” markten/goud geeft aan dat de goudprijs een enorme potentie naar boven heeft. Al is het maar op een piepkleine verschuiving van de markten. Dit ondanks de genoemde kanttekeningen. Terwijl de ondergrens bepaald is door de productiekosten, is de bovengrens er in het geheel niet. Gaat de Great Reset er echt komen, dan zit je goed met goud. Een tegenwaarde in valuta bestaat dan ook even niet, net zo min als geld op dat moment. In ieder geval niet in de vorm zoals wij dat kennen in USD of EUR. Een van de beste vergelijkingen die er voor goud bestaan, is de bekende vergelijking met een huis op de Herengracht in Amsterdam. Die is al 400 jaar hetzelfde. Zelf doe ik dat met mijn eigen huis. Mijn eerste goud uit 1990 (in guldens nog) t.o.v. mijn huis is nu nog steeds dezelfde waarde. Als ik nu in 2020 mijn huis in kg goud omzet, is er weinig verschil gemiddeld genomen. De waarde van een huis blijkt een betere maatstaf dan de waarde in USD of EUR. Goud blijkt al 100den jaren waardevast. Zo moet je de prijs van goud dus zien. Vergelijk in iets wat “waardevast” is. En dat is geld zeker niet. Inflatie schraapt jaarlijks 2% tot 5% van de waarde van geld af. Goud wordt niet jaarlijks afgeschraapt.

Great Reset is dus een goede reden om fysiek goud te bezitten. Komt de Great Reset er niet, dan zit je met goud ook goed. Dan sukkelen we nog wat langer door op negatieve rentes en geld/schuld bijprinten. Maar gezien Wim de koning het al had over de NWO in de troonrede in september, vrees ik toch de Great Reset akelig dichtbij. “Ons voorbereiden op een grote schok”, zei hij er nog bij. Dit alles gaat dus zeker niet over corona. Wordt enkel gebruikt als middel om bepaalde transities in ons leven er door te drukken. Dat had Klaus Schwab ook letterlijk zo gezegd in Davos januari 2020 bij WEF. Het staat nog steeds op YouTube, maar de film is wel 2 uur ingekort en de uitleg SDG doelen zijn grotendeels al verdwenen hieruit. Intussen wacht ik vol spanning naar de volgende elite bijeenkomst in Davos in januari 2021. Maar op tijd indekken tegen “Big Brother”, of hoe de dictatuur ook mag heten, kan nooit kwaad.

Dit zouden dan de geplande 4 nieuwe wereldstaten met nieuwe valuta moeten zijn na de Great Reset. Er werd wel gesproken op “elite-niveau” over 4 wereldstaten als overgang naar één wereldstaat. Of dit al de definitieve plannen zijn, is niet duidelijk. Misschien zullen we het horen op WEF 2021. Of dit allemaal zonder grote oorlogen zal plaatsvinden, is ook een groot vraagteken.

Gerard

Disclaimer: The Silver Mountain geeft geen beleggingsadvies en dit artikel moet dan ook niet als zodanig worden beschouwd. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.

Geschreven door:
Kenniscentrum

Kenniscentrum

The Silver Mountain is opgericht in 2008, met als doel om het aankopen van fysiek zilver en goud op een toegankelijke, veilige en transparante manier mogelijk te maken. U kunt bij ons terecht voor de aankoop van zilveren en gouden baren en munten via onze website waar de prijzen iedere minuut automatisch worden aangepast. Wij hanteren altijd een scherpe, marktconforme prijs.

Ons assortiment bestaat uit courante beleggingsmunten en baren zilver en goud van de hoogste kwaliteit. Alle baren die wij verhandelen zijn afkomstig van erkende edelmetaalbedrijven die op de Good Delivery list van de London Bullion Market Association staan. Dit houdt in dat deze baren wereldwijd verhandelbaar zijn zonder verdere analyse. De munten die wij verhandelen zijn doorgaans ook geslagen in het hoogste gehalte zilver of goud.

Daarnaast hanteren wij via onze partner Inkoop Edelmetaal de hoogste biedprijs van Nederland als u uw zilver en goud weer wilt verkopen. Als kers op de taart heeft u ook nog de mogelijkheid tot opslag via onze partner Edelmetaal Beheer Nederland. 

Volg ons

The Silver Mountain is actief op de volgende sociale media kanalen.

Neem contact met ons op

U kunt onze klantenservice bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

035 - 203 13 80
info@thesilvermountain.nl

Nieuwsbrief

Wees de eerste die kennismaakt met de nieuwste producten en het laatste nieuws omtrent edelmetaal.