Goudprijs: € 70.815,97 Zilverprijs: € 844,32

Wereldwijde reset monetaire systeem onvermijdelijk

Door Gerard

Wereldwijde reset monetaire systeem onvermijdelijk
20-09-2013 Nieuws Valuta

Dit wordt per dag duidelijker, ondanks alle positie berichten in de massamedia. Hiervoor kijken we naar meerdere ontwikkelingen. Om uit deze crisis te komen moet de neerwaartse spiraal (koopkracht/prijzen/schulden) doorbroken worden. Dat kan alleen maar door hogere economische groei, inflatie en tenslotte de overheidstekorten terugbrengen naar nul. Daarna kan men pas beginnen de schulden langzaam af te bouwen tot draagbaar niveau. Een andere weg is er niet. Dit is ook het streven; groei, inflatie, afbouw schulden. Maar dit gaat niet lukken. Er zijn 5 ontwikkelingen die dit blijvend blokkeren.

Economische groei

De economie groeit niets tot veel te weinig. Hierdoor heeft de overheid te weinig belastinginkomsten terwijl de uitgaven stijgen. Hierdoor blijven staatsschulden en overheidstekorten oplopen. De economie kan bijna niet meer groeien omdat de schuldenlasten dit afremmen. Zowel aanbod als vraag naar krediet zijn geheel stilgevallen ondanks de extreem lage rente. Dat betekent dat bijna alle sectoren in een krimpmarkt zitten. Ook de werkloosheid in de VS loopt nog steeds op. Net zo hard als in Europa. Het banenrapportcijfer van de VS is zwaar gemanipuleerd.

Wat er aan banen bijkomt zijn enkel kleine parttime baantjes bij McDonalds e.d. voor steeds lagere hongerloontjes. Er is geen minimum loon in de VS. Wie na de korte WW periode uitgeschreven werd, wordt nergens meer meegeteld als werkloze. Zo nep als maar kan. Peter Schiff doet daar in zijn maandelijks rapport elke maand onderzoek naar. Elke maand te vinden op Youtube. Google maar op “Peter schiff rapport”. Alles bij elkaar zien we een piepkleine groei van de economie op basis van enkel en alleen duizenden miljarden dollars per jaar bij te printen. Desondanks zien we de tent cities rond San Francisco en in enkele zuid staten nog steeds groeien.

Bovendien leeft 1 op de 5 Amerikanen nog steeds op voedselbonnen. Op eigen benen kan de economie al enige tijd niet meer staan. De vraag blijft, ondanks of dankzij de QE’s?

Schuldenlasten

De ondraaglijk hoge schuldenlasten van bedrijfsleven en particulieren die in toenemende mate op de schouders van de overheid worden geladen. Door de enorme stroom faillissementen en werkloosheid mist de overheid niet alleen de stroom belastinginkomsten van het bedrijfsleven, maar moet ook nog eens de inkomstenbelasting van de werknemers inruilen voor overheidsuitkeringen. Het sociale vangnet wordt hierdoor overbelast en onhoudbaar.

Bovendien komen er voor bedrijven die wegvallen nagenoeg geen nieuwe starters meer terug. Ook dat is een trend. Daarnaast moesten overheden in 2008 ook de banken redden. Die schulden staan er ook nog steeds. Bovendien staan ze garant voor slechte leningen. Dijsselbloem maakte het begin dit jaar al helemaal te bond door de winst van 6 miljoen van DNB in de staatskas te stoppen in ruil voor garantstellingen van 6 miljard op Griekse staatsleningen. De overheid ziet inkomsten dalen en uitgaven toenemen. En in steeds sneller tempo. Deze trend blijft hardnekkig aanhouden in heel Europa, VS en Japan. Schulden lopen op, en hard.

Inflatie

De inflatie neemt niet toe, ondanks de enorme bergen geld die worden bijgeprint. De enige inflatie die groeit zit in de eerste levensbehoeften zoals voedsel, energie en belasting- en accijnsverhogingen. Dit blijft vreten aan de koopkracht wat de deflatie in bijna alle andere sectoren doet toenemen.

Op die manier werkt monetaire geldverruiming averechts. Buiten de veel te hoge inflatie van voedsel en energie neemt de CPI (het huishoudmandje) niet genoeg toe. En zit zelfs in een dalende trend. Dus het middel om door inflatie de schulden te laten verdampen werkt onvoldoende. De deflatoire krachten nemen steeds meer toe.

Rentelast

Als de begrotingstekorten blijven oplopen, en daar ziet het wel naar uit, dan zal onherroepelijk de rente fors gaan stijgen. De rente is overigens al fors aan het stijgen op staatsleningen. In de VS is de rente in enkele maanden tijd al gestegen van 1,6% tot 2,95%. Bijna 100% stijging. Bij een terugval economie zouden rentes zoals in Griekenland vorig jaar zomaar in heel Europa en de VS kunnen ontstaan. En dan praat je over meer dan 100% rente op 2 jaars leningen. Waarmee je dan ook nog niets ophaalt op de uitschrijvingen. Vergeet hierbij niet dat wij toch wel langzaam maar zeker Griekse toestanden dichterbij zien komen.

Waarschijnlijk is stijgende rente van overheidspapier die niet meer onder controle te krijgen is het grootste hoofdpijndossier van Bernanke en Draghi. Want o wee als het vertrouwen in overheidspapier wegvalt. Dit zwaard blijft boven de markt hangen. Gelukkig hebben ze pensioenfondsen en banken verplicht gesteld te beleggen in waardeloos overheidspapier.

Veel te grote overheid

En tevens het grootste probleem. De overheid is veel te groot en onbetaalbaar geworden. Uiteindelijk moet de werkende bevolking het allemaal opbrengen. Overheden zouden de helft kleiner moeten worden om nog uit de crisis te komen. En wel heel snel. Dat zien we niet gebeuren. De overheden van Europa, VS en Japan groeien als kool. Veel harder dan ooit tevoren. Dit moet worden betaald uit een steeds kleiner wordende groep werkenden. Daarmee overheidsschulden en begrotingstekorten stijl omhoog zien oplopen. Ik zal de miljarden tekorten van de verschillende betrokken landen hier niet opsommen, maar dat is zo enorm dat je er geen voorstelling meer van kunt maken.

Een belangrijke pijler van een groter wordende overheid is wel de forse toename van de sociale uitkeringen. Deze pijler valt niet meer te stoppen. Alle overige uitgaven wil men niet eens bespreekbaar hebben. Per saldo wordt er helemaal niets bezuinigd. Alleen belastingverhogingen komt in het woordenboek van politici voor. Maar dat is in mijn ogen echt iets heel anders dan bezuinigen. Daar komt ook nog eens bij dat bijna 60% aanhanger is van het socialisme. Een politieke ideologie die juist een grote overheid voorschrijft.

Helaas houden ze daar ook nu nog hard aan vast. De huidige socialistische partijen zitten nu al in grote nood omdat ze hun ideologie en basis zullen moeten loslaten. Deze achterban zal dat niet begrijpen. De kans is dan ook groot dat na een reset communisme de nieuwe politieke weg zal zijn in noord Europa t/m Frankrijk. Zuid Europa waarschijnlijk niet, want daar heeft de bevolking een bloedhekel aan overheden. Vooral Spanje, want daar zijn ze Franco nog lang niet vergeten.

Wat gaan we zien?

Dit hele proces zet zich door totdat de gehele economie is stilgevallen. Er zit geen bodem aan dit proces. Om aan die ellende een einde te maken is een nieuwe start noodzakelijk. Dit kan alleen na het saneren van overheidsschulden. Bijna alle spaarrekeningen en pensioenen zitten hierin. Die ben je dan ook meteen kwijt. Gepensioneerden moeten dan weer op de stoep gaan plaatsnemen met een rammelpotje. Zoals we dat vroeger in Zuid Europa, zuid Amerika en zuidoost Azië zagen.

De gemakkelijkste manier om sanering te bereiken is oorlog. Of dit er nog van komt na het uit de hand gelopen drama van WO2, dat valt te bezien. De BIS heeft toentertijd hieraan meegeholpen omdat ze hierin een mooi snel einde aan de deflatie periode zagen. Maar hadden ook niet ingeschat hoe vreselijk dit uit de hand gelopen is. Of hier alsnog op aangestuurd gaat worden is onduidelijk. Zelf geloof ik meer en meer in de lange slopende weg richting “deflationary collapse”. Wat overigens alsnog oorlog kan betekenen.

We zitten nu in de periode tussen totale verandering maatschappij en totaal sanering. Men vraagt mij heel vaak wat dit precies inhoud en hoe zo’n deflationary collapse eruit gaat zien. Bij deze dan, maar het is geen leuk verhaal.

De kenmerken eindfase

Het geheel verdwijnen van de verzorgingsstaat. Hier werden we al zachtjes op voorbereid in de troonrede van koning Willem, “verzorgingsstaat wordt participatiestaat”. Leuke woordspeling. Het betekent eigenlijk niet anders dan “ieder voor zich”. Hoog bejaarden en gehandicapten zullen we weer op de stoep zien liggen met een rammelpotje.

Volgende kenmerk; het geheel verdwijnen van de middenklasse. We kennen straks alleen nog maar een hele grote groep extreem arme mensen en een hele kleine groep extreem rijke mensen. Daar tussenin zit niks meer. Luxe artikelen zal je zien verdwijnen uit de winkelrekken. De straten en autobanen zullen leeg zijn. Alleen rijke mensen rijden nog auto. We zagen al een sterke afname autobezit van 6% in 2012 en waarschijnlijk nog iets meer in 2013. Diensten als mobiele telefonie, internet en TV zullen voor velen verdwijnen. Degenen die nog werken zullen enkel in dienst van de overheid zijn, of kort daaraan gerelateerd. De rest is werkloos. Ook voor degenen die nog werken zullen van het loon niet rond kunnen komen. Er zullen enkel nog zombiebanken zijn, voor het oog overeind gehouden door Centrale Banken.

Veel mensen zitten ondergedoken voor schuldeisers. Dat is overigens al in 2012 fors toegenomen tot 240.000 gezinnen, zo zagen we vorige week in het RTL nieuws. Anarchie krijgt steeds meer de overhand. Rijke mensen gaan emigreren. Die trend is er nu al maar wordt doodgezwegen. Vermoedelijk om linkse politiek nog geloofwaardig te houden. Daarnaast emigreren ook veel afgestudeerde jongeren. Ontstedelijking, voor degenen die dat nog kunnen. Wegen en bruggen zullen worden afgesloten door gebrek aan onderhoud. Hoger onderwijs is zo goed als verdwenen. Alleen extreem rijken kunnen daar nog gebruik van maken in hooguit een paar scholen die nog overblijven. Voor zover rijken het land nog niet verlaten hebben.

Politie en justitie doen alleen nog zware criminaliteit en zullen steeds meer als politiestaat optreden. Subsidies bestaan niet meer. Betalingsverkeer is er nauwelijks nog. Medische zorg bijna onbereikbaar geworden. Veel mensen zijn niet meer verzekerd. Er zal honger zijn in de grote steden. Veel mensen leven op straat. Huisuitzettingen aan de lopende band. Straten vol dichtgetimmerde huizen. Door de oplopende belastingen op salarissen zal er steeds meer zwart gewerkt worden. Ook het MKB kan alleen nog maar in het zwarte en illegale circuit overeind blijven. Ook deze trend neemt nu al toe. Het vertrouwen van de bevolking in overheid en politiek gaat helemaal verdwijnen.

Wetten en regels zullen eenzijdig door de bevolking worden opgezegd. Politiek en overheid verliezen de grip op de bevolking. AOW, WAO, toeslagen en andere uitkeringen zullen tot nul worden teruggebracht. Verzorgingstehuizen verdwijnen. Alleen boeren zullen die dans ontspringen. Jim Rogers zei eens dat je aan de Ferrari’s en Porsches de boeren kunt herkennen in de eindfase winter. Overigens is Rogers de zoveelste die helemaal om is en verwacht nu ook de deflationary colapse.

Tot zover het begin van de eindfase. Een langzaam voortslepend proces welke vele jaren kan aanhouden. Zo gaan we in een deflatiespiraal langzaam steeds verder en dieper. Daarna pas komt de gevreesde deflationary collapse. Dat gaat als volgt. De overheid zag vele jaren de schuld toenemen en de inkomsten vrijwel geheel verdwijnen. De gehele inkomsten gaan op aan zeer hoge en blijvend stijgende rentelasten. Ze kunnen niet meer lenen op de kapitaalmarkt. Hierop wordt gestopt met betalen van ambtenarensalarissen en het laatste beetje uitgaven dat nog overgebleven is.

Mogelijk zullen politie en medisch personeel als laatste het zinkende schip verlaten. Dit is het punt nul. Dit is een deflationary collapse. Zo gaat het ook gebeuren volgens Prechter. Hier ergens zal besloten worden om totaal en wereldwijd te saneren. Iedereen is daarmee alles kwijt en geld wordt ongeldig verklaard. Hiermee is dan ook de schuld verdwenen. Er komt nieuw geld en iedereen kan met een schone lei en zonder schulden een nieuwe start maken. De start van de lente.

Zo ongeveer moet je die eindfase en aansluitend de reset voorstellen. Al met al geen mooie vooruitzichten. Daarom zien Centrale Banken waarschijnlijk liever hyperinflatie omdat dit veel sneller gaat en daarmee de maatschappij als geheel beter onder controle blijft. Hyperinflatie valt nog steeds niet geheel uit te sluiten. Maar ik zie de kans daarop wel aanzienlijk afnemen. Bevolking en handelaren zullen met steeds minder geld voor hun handel, producten en diensten genoegen nemen. En precies dat hoort bij de voedingsbodem van deflatie.

En alweer hoorde ik premier Rutte samen met zijn eigen overheidsjournalisten (Pauw, Witteman, NOS Journaal) de vergelijking maken met de crisis van de jaren 80. We waren toen ook snel uit de crisis en dat gaat nu weer gebeuren, zo zeggen ze. Dit is volksverlakkerij van de bovenste plank.

De jaren 80 crisis was een bewust opgezette crisis om de oververhitte en op hol geslagen economie af te remmen. Dat is nu totaal niet aan de orde. Laat je hierdoor niet verleiden. Toch blijft men deze leugens herhalen omdat dit het ondernemers- en consumentenvertrouwen sterk opdrijft. Er zijn ook bar weinig mensen die inzien dat dit een deflatoire periode is en wat dit betekent. Die kun je dus van alles wijsmaken. Maar Rutte ziet intussen licht aan het einde van de tunnel, we komen sterker uit de crisis.

Wat het ook wordt, in zulke tijden zal je zeker wat beter slapen met een berg gouden en zilveren muntjes onder je matras. Voor edelmetaal maakt het geen enkel verschil door welke hond je gebeten wordt, de deflationary collapse of de hyperinflatie.

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Geschreven door:
Kenniscentrum

Kenniscentrum

The Silver Mountain is opgericht in 2008, met als doel om het aankopen van fysiek zilver en goud op een toegankelijke, veilige en transparante manier mogelijk te maken. U kunt bij ons terecht voor de aankoop van zilveren en gouden baren en munten via onze website waar de prijzen iedere minuut automatisch worden aangepast. Wij hanteren altijd een scherpe, marktconforme prijs.

Ons assortiment bestaat uit courante beleggingsmunten en baren zilver en goud van de hoogste kwaliteit. Alle baren die wij verhandelen zijn afkomstig van erkende edelmetaalbedrijven die op de Good Delivery list van de London Bullion Market Association staan. Dit houdt in dat deze baren wereldwijd verhandelbaar zijn zonder verdere analyse. De munten die wij verhandelen zijn doorgaans ook geslagen in het hoogste gehalte zilver of goud.

Daarnaast hanteren wij via onze partner Inkoop Edelmetaal de hoogste biedprijs van Nederland als u uw zilver en goud weer wilt verkopen. Als kers op de taart heeft u ook nog de mogelijkheid tot opslag via onze partner Edelmetaal Beheer Nederland. 

Volg ons

The Silver Mountain is actief op de volgende sociale media kanalen.

Neem contact met ons op

U kunt onze klantenservice bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

035 - 203 13 80
info@thesilvermountain.nl

Nieuwsbrief

Wees de eerste die kennismaakt met de nieuwste producten en het laatste nieuws omtrent edelmetaal.