Goudprijs: Zilverprijs:

De aarde als een schaakbord

Door Gerard

De aarde als een schaakbord
23-09-2020 Crisis Inflatie

De vorige blog “is alles wel zoals het lijkt?” ging het vooral over de lagen in de machtspiramide. Daarin kwam naar voren dat de politiek helemaal onderaan zit, terwijl 80% van het volk denkt dat die in de top zit. De piramide is een dominantie van boven naar beneden.

Achtereenvolgens zien we in de piramide: bevolking, politiek, multinationals, banken, centrale banken, IMF en Wereldbank, BIS, gouden driehoek. De kracht zit hierin, dat de onderste lagen niet weten waar de bovenliggende lagen mee bezig zijn. Het zijn dus “uitvoerders” tot in de top. De macht wordt uitgevoerd dwars door de NGO’s heen, waar ik nog voorbeelden van gaf. Via omkopen subsidies en donaties wordt de hele maatschappij beheerd. De grote piramide bestaat ook nog uit vele schaduw piramides. Denk aan justitie, onderwijs, media enzovoorts. Daarnaast spelen de vrijmetselaars een grote aparte rol. Deze kiezen (keuren) ook de top functies in politiek, NGO en multinationals. Elke secretaris-generaal van onze ministeries worden o.a. gekozen door deze club. Uiteindelijk wordt alles op deze planeet bepaalt door de top, de gouden driehoek. Zij zien de aarde als een schaakbord. Alleen zij bepalen welke regio’s welvarend zijn en welke straatarm moeten blijven. Geen enkele burger die het ziet, omdat de media hier niet over mogen berichten. Media worden altijd rechtstreeks vanuit de top gecontroleerd. Hoe het werkt, vind je enkel nog terug in boeken. De boeken staan vaak voor de helft uit bronvermeldingen omdat justitie anders de boeken kan verbieden en strafbaar stellen. De massamedia hoeven nooit met bronnen te komen. Die bestaan vaak niet eens. Die komen er mee weg met een “nieuw” virus, terwijl corona een jaarlijks terugkerende voorjaarsgriep is in maart en april. Omdat media boven de politiek staan, kan de politiek niet anders dan de bevelen van de media op te volgen. Dat zagen we ook heel netjes gebeuren.

Over elke laag in de piramide kun je wel een heel boek over vol schrijven, zoveel is er wel gaande. Daar zijn ook boeken genoeg van. Meestal zijn het klokkenluiders. Logisch ook, want er zijn miljoenen mensen bij betrokken. De meesten weten vaak niet eens dat ze onderdeel zijn van een grote machtspiramide. Ze voeren bevelen uit en worden er goed voor betaald. De rest zal ze worst wezen.

Waar erg weinig van bekend is, is de top zelf. Dit wordt héél zorgvuldig afgeschermd. Er is niet eens een naam voor. Sommigen noemen het “de gouden driehoek”, “de elite” of “deepstate”. “Cabal”, hoor je ook steeds vaker. Deze groep bestaat uit z’n 8000 a 8500 mensen. Het zijn vaak families met zorgvuldig gekozen bloedlijnen. In de top zitten nog steeds bloedlijnen van de Habsburgers en de koningshuizen van Nederland en Engeland. Maar ook nazaten van de Rockefellers en de Rothschilds. Veel bekendere namen in de top zijn o.a. George Soros, Bill Gates, Henry kissinger, enzovoorts. Er wordt wel eens gesproken van de 1% die 70% van de aarde bezit. Ik denk dat het erger is. 8500 mensen bezitten dit vermogen. In ieder geval bezitten ze 100% van de macht. Als je hier nu boeken over leest, ze zijn er nog wel, dan zie je dat de bronnen vaak ver terug gaan in de tijd. Boeken van 100 jaar tot wel 300 jaar oud soms. Wat blijkt nu, de elite (of Cabal) functioneren al honderden jaren op dezelfde manier. Zelfs de oude koningshuizen bestaan nog. Het enige verschil is nu dat de macht die ze hebben onzichtbaar gemaakt werd. Dit is ingezet vlak na de eerste wereldoorlog. De Habsburgers werden officieel afgezet, maar dat is bedrog. Ze verhuisden alleen. Ze moesten wel, anders zouden ze 1,5m boven de grond gehangen hebben aan een touw. Maar de macht hebben ze nooit ingeleverd. Een onzichtbare macht is veel krachtiger. Blijkt ook duidelijk sinds WO1.

Bloedlijnen van Bush. Het onderzoek waar ook David Icke aan meewerkte. Zo is o.a. ook Greta Thunberg een nicht van George Soros. Wie je ook in het midden plaatst, je vindt altijd verbanden.

Ik zal een voorbeeld geven over hoe er gespeeld wordt op het schaakbord aarde. Vlak vóór WO2 waren Duitsland en Japan tot op het bot failliet. Ze konden geen geld meer lenen op de kapitaalmarkt omdat ze niet meer aan hun renteverplichtingen konden voldoen. Zowel Duitsland als Japan hebben totaal géén grondstoffen. Ze hadden op eigen benen nooit en te nimmer zulke miljarden kostend oorlogsmateriaal op poten kunnen zetten. Ze moesten alles kopen in het buitenland, zoals koper, brandstof, rubber, staal, enz. De BIS financierde dit. In ruil hiervoor moest Zwitserland neutraal blijven in de oorlog. De BIS zit vlak onder de top als hoogste uitvoerend orgaan. Opeens hadden het failliete Duitsland en Japan een miljarden kostend leger en oorlogsmateriaal. Duitsland had notabene net de hyperinflatie van de Weimar achter de rug! Ze waren straatarm en hun geldprintmachientje werkte niet meer na Weimar. Niemand die daar verder bij nadacht. Geen enkele burger die daar ooit een vraagteken bij zette. Waarom niet? Het kwam niet in de pers… Mensen worden vanaf het onderwijs opgeleid om juist NIET na te denken. Dus als het niet in de pers komt, is het er ook niet. Het wordt vanaf de kleuterschool t/m de universiteit ingegoten. Je leert wat ZIJ denken, nooit wat je ZELF denkt.

De hele WO2 was zo gepland, van A t/m Z. Hitler was gewoon de uitvoerder. Niemand vroeg zich af wie hem alle grondstoffen en geld daarvoor leverde. Het zijn zelfs planningen die over eeuwen heen gaan. De eerste plannen voor Agenda 21 staan al in boeken omschreven uit begin 1900. Het getal 21 staat ook voor de 21e eeuw. Enkel de laatste fase van dit plan staat omschreven in Agenda 2030. Wat betekent, uitvoering van 2020 tot 2030. De start zou een pandemie moeten zijn, wat ook al 15 jaar geleden omschreven stond, en ook daarvan zijn vele bronnen te vinden. Zonder de media zou er nooit WO2 mogelijk zijn geweest. Media heeft alle macht om de hele bevolking in één klap “doodsbang” te maken. Maar ook “woedend”. Jodenhaat heeft nooit bestaan in Duitsland. Dat werd enkel door de media gecreëerd. Nu doen ze het met corona. De “specialisten” op tv en in kranten zijn vrijmetselaars in dienst van het cabal.

Dan nog even over die 21. Het jaar 2021 werd genoemd door Lagarde van het IMF. Ze maakte een rekenfoefje en zei terloops, 21 als 777. Het getal 7 heeft een heel speciale betekenis voor de cabal. Evenals “Baphomet”. Binnen de kringen van Baphomet vinden pedofilie en satanische rituelen plaats. Complotdenkers? Misschien. Kijk eens het filmpje van de NOS in het torentje van Rutte.

Vrijmetselaars. De kleur van hun uniform geeft de rang aan. Binnen die kringen kun je jezelf opwerken tot 33 graderingen. Daarboven heb je nog geheimere lagen.

Wat heeft de elite met goud?

Wat mij vooral interesseert, waar beleggen die elite zelf in. Welke rol heeft goud. Goud heeft immers een permanente waarde. Daarnaast natuurlijk grond en grondstoffen. Met “geld” zelf hebben ze niet zoveel. Geld is in de kern waardeloos. Geld is “arbeid”. Daarvoor hebben ze een geldsysteem bedacht. De hele piramide, van BIS tot politiek, draait om geld. Met geld kun je macht, arbeid en tijd kopen. De arbeider krijgt een beetje geld voor zijn werk en kan daar dan net van leven en soms een dak boven het hoofd. Al het verdiende geld wordt vervolgens via hun “inflatie” systeem weer waardeloos gemaakt. Dat geld stroomt via “rente” weer naar boven in de top. Van dat geld koopt de top constant grond, grondstoffen en goud. Dit gaat al eeuwen zo door en de rijken worden rijker en de armen worden armer. Mooier nog, ze geven jouw baas de schuld hiervan! Dat zouden dan de graaiers zijn. Linkse politieke partijen lopen hier stekeblind achteraan. Waarom? Na hun politieke springplank krijgen ze allemaal een superbaan bij de VN, Wereldbank of IMF. Elke leider van het IMF was zodoende een “socialist” uit de politiek. Socialisme, een beweging die verzonnen is om de allerrijkste nóg rijker te maken. Hoe BIZAR wil je het nog hebben! De allerarmste mensen op aarde worden zo arm mogelijk gehouden. Lees mijn vorige blog, daar staat uitvoerig omschreven hoe dit uit eigen ervaring werkt. Landen met de rijkste grondstoffen zijn vaak het armste. Ga ze maar na! Stuk voor stuk! “Ontwikkelingshulp” helpt ze daarbij om dit zo te houden. Ze zijn uit op vooral grond en grondstoffen. Goud en zilvermijnen hebben vaak te maken met milieu regels en andere problemen. Andere mijnen weer niet. Ook daar zit de macht tussen. De reden is duidelijk. De elite heeft liever niet dat een staat of particulieren het goud gaan bezitten. Al het goud en zilver hoort uiteindelijk naar boven te stromen in de piramide. Het blijft vaak liggen bij de centrale banken die natuurlijk in elite-handen zijn. Voor het goud krijgt men dan “geld”. Waardeloos geld wat ze zelf printen. Vervolgens wordt dat geld waardeloos gemaakt door inflatie. Over waardeloos geld wordt “rente” betaald waarvan ze dan weer het goud kopen. De bal is rond! Denk hier eens diep over na! Gedaan? Conclusie: de elite verkrijgt alle goud gewoon “gratis”!

Dan nogmaals de vraag, wat moet de elite met al dat goud? Ze slaan het diep onder de grond op in grote megabunkers. De paar bunkers die wij kennen zijn o.a. Londen en Manhattan. Waarom doen ze dit? Het blijft zijn waarde houden! De enige reden. Goud is bovendien de belofte van arbeid, waarvoor arbeiders krom liggen, dag in dag uit. Geld had tot 1971 zelfs de goudstandaard, voor wat dit waard was. Goud verzamelen en opslaan gebeurde al bij de elite vanaf de oude Griekse en Romeinse overheersing. Met goud kochten ze arbeid en macht zonder dat het goud ooit uit hun geheime bunkers kwam. Ze verkopen waardeloos geld voor de waarde van goud! Werkt perfect!

Dit plaatje zou uit vrijmetselaarskringen vandaan komen. Wereldbevolking wordt door de cabal als een probleem gezien. Er is maar plaats voor 1 miljard mensen op aarde, zo vinden ze. Waarschijnlijk willen ze aan die knop gaan draaien…

Waarom zijn wij dan bang voor goud?

Elite heeft liever niet dat wij goud bezitten. Wij zijn bang omdat wij niet weten hoe goud werkt. De media, die in elite-handen zijn, vertellen leugens over goud. Ze maken ons bang! Op het moment dat goud wat corrigeerde op de parabolische stijging in 2013, was RTL en het NOS journaal te klein. Dag in dag uit hoorde we de “specialisten” van Goldman Sachs, JP Morgan en al die anderen toppers waarschuwen dat goud naar 500 zou dalen! In paniek verkochten veel beleggers hun goud. “Goud is geld”, was ook al zulke leugen. Helemaal niet waar. Goud heeft een permanente waarde, geld niet. Ze trappen er allemaal in. Ze lieten zich de leugens van de elite aanmeten via de media. Heel veel trouwe lezers van mijn blogs haakte zelfs af. Toen schreef ik nog eens, als helemaal geen hond meer mijn blogs leest, dan is DAT het moment om goud te kopen.

Goud heeft een verborgen belangrijke rol in de wereldmacht

Ik heb best nogal wat blogs gebruikt om te komen tot dat allerlaatste stukje, “waarom” goud zulke belangrijke rol speelt voor de elite. Het is anders helemaal niet eens uit te leggen wat de elite eigenlijk is. En al helemaal niet wat ze doen. Een elite die al eeuwen bestaat en onafgebroken aan de macht is. Planningen die over 100 a 200 jaar lopen. Velen zullen nog steeds denken dat het niet bestaat omdat dit nooit in de media komt. O ja, had ik het al gezegd? TV UIT en de kranten in de KACHEL. Degenen die dit niet deden lezen nu ook mijn blogs niet meer. Die zitten thuis te bibberen van de angst voor de zekere dood aan een gevaarlijk killervirus. Ze lopen 5m om iedereen heen met een grote muilkorf voor hun gezicht. Alleen mensen die wakker zijn zitten nog op dit blog. Mensen die pissen op de corrupte massamedia. Mensen die al meteen doorhadden dat corona een NEP “media-virus” is van de elite.

De heilige tempel. Noemen we dit democratie? Waar zouden ze het over gaan hebben?

Schaken

Om een schaakspel te winnen, zul je eerst moeten weten waar alle stukken voor dienen en wat ze kunnen. Anders win je nooit. Dit schaakspel gaat over nogal wat! Het gaat over je spaargeld, je pensioen, je onafhankelijkheid, eerder stoppen met werken, je eigen huis, je kinderen een goede toekomst geven, noem maar op. Als je het schaakspel eenmaal door hebt, moet je nog steeds goed na blijven denken om te winnen. Elke zet van de elite vereist ook een zet van jouw als belegger. Ik heb ook nooit gezegd dat schaken een gemakkelijk spel is. Maar rijk worden is totaal niet moeilijk als je weet wat er gepland staat. Het voorspelt toekomst. Kijk alleen eens naar hoe “naadloos” de Kondratieff-cyclus aansluit bij mijn laatste 9 blogs bij wat er nu gaande is. Hoe vaak schreef ik niet, jaren geleden al, dat rond 2020 het einde van de winterperiode verwacht kan worden? Het is door de elite zelf kapot gemaakte geld wat nu vervangen moet worden. Zoveel schuld opgebouwd dat rente niet meer werkt. Dan moet geld gewoon vervangen worden. Schuld=geld, weet je nog? Ook al een compleet blog aan verknald. Die eindtijd winter is ideaal om het nieuwe systeem door te voeren. Nieuwe lente is ook tevens een nieuw systeem, vaak genoeg uitgelegd hier. Nu is dat een streng totalitair marxisme. 2020 bleek inderdaad het ijkpunt. Agenda 2030 (2020 tot 2030) start niet voor niks in 2020. Er werd 20 jaar aan die agenda gewerkt. Mijn tip voor dit blog: “BLIJF wakker”! je gaat dat nodig hebben. Liever een boekentip? “De verborgen macht achter de wereldpolitiek”, van Robin de Ruiter. Een gewone jongen uit Enschede, maar zijn boeken worden over de hele wereld gelezen in 15 talen. 229 pagina’s klein en het staat weer vol bronnen. Het boek legt ook uit hoe geraffineerd de ultrageheime vrijmetselaarsloges alles in hun greep houden en de elitemacht doorgeven in de lagere lagen. Dan krijg je pas echt respect voor Trump. Wat overigens ook vaak terug komt in zijn boeken, is dat vooral technologie ingezet gaat worden om de burgermachten te breken. Daarom is 5G zo belangrijk, maar dat is slechts één onderdeel. Over technologie heb ik het nog niet veel over gehad, maar is wel extreem belangrijk. Dit is een totaal nieuwe laag binnen het beheer van een dictatuur. Hier kom ik nog op terug.

Kennis=rijkdom, rijkdom=macht. Dat geldt ook voor ons! Ga lekker lezen in de tweede lockdown. Zorg dat je géén geld en zo min mogelijk schuld hebt in 2021. Goud, vastgoed en eventueel zorgvuldig gekozen aandelen. Dat is de norm. Niet overhaast, je hebt waarschijnlijk nog de tijd tot maart 2021. En houd scherp de volgende zetten op het schaakbord in de gaten van de vlegels.

Laat ik dit blog eens voor de verandering eens “positief” afsluiten! Ik tref steeds méér mensen die boeken over de cabal gelezen hebben. Mensen waar ik het niet van verwachtte. Het media-virus (corona) wordt nu wel héél erg lek gestoken. Mensen linken het (nog) niet aan de cabal, maar dat is enkel een kwestie van tijd. Enkele onderzoekers komen toch tot de opmerkelijke conclusies. Steeds méér mensen die tot in de top gewerkt hebben staan op. Velen overleefden het niet, maar steeds meer wel zoals Ronald Bernard (vorige blog). De boeken van David Icke, de Ruiter en anderen gaan als een trein. Op internet vind je steeds vaker berichten van het doorprikken en in het nauw drijven van de elite. Alles valt of staat nu met de herverkiezing van Trump. Daarna zouden vele rechtszaken in gang gezet gaan worden. Dat komt ook weer uit meerdere betrouwbare bronnen. Het kan echt zijn dat de val niet vanzelf gaat. Waarschijnlijk zal er oorlog aan vooraf gaan. De elite zijn via de Democraten een burgeroorlog in de VS aan het klaar stomen met Black Power en BLM. Lijkt het erop dat dit paniek is? Steeds meer klokkenluiders bevestigen dit wel degelijk. Het kan ook de volgende stap zijn. Anarchie creëren en de overheid gaat je redden. Tevens een manier om de tegenstanders uit te schakelen. Maar dit moet ze eerst nog lukken. Kortom, Trump en Poetin dragen samen de sleutel. Na 3 november weten we meer. Linksom of rechtsom, het zal de wereld extreem veranderen. Dat staat wel vast. De elite hebben zich misrekend met Trump en Brexit. Daarnaast gaf Soros zelf al aan (WEF 2020) dat hun grootste gevaar ligt in het internet “nepnieuws” en het “populisme”, zoals ze dit noemen. Trump in de VS, AFD in Duitsland, PVV en FVD in Nederland, Le pen en gele hesjes Frankrijk, enzovoorts. Dit zijn tegenbewegingen die niet via de vrijmetselaarsloges in de politiek staan of daar afstand van deden. Je ziet ook dat Tedros en Bill Gates op internet compleet afgebrand worden in alle landen ter wereld. Het gaat ze gewoon niet lukken. Ja, er zal wereldwijd oorlog komen, dat zeker, maar dat is de enige weg naar vrijheid. Er moet afgerekend worden met de elite. “na 3 november komt er oorlog”, was de uitspraak van Steve Bannon bij Tucker Carlson op Fox News. Ik ben daar wel positief over. Ik denk dat ik weet waarom hij daarvan overtuigd is. We zullen zien. Ik ben gelukkig niet de enige die dit allemaal helder ziet. Er zijn meer mensen die onderzoek doen en boeken lezen. Je kunt internet wel censureren, maar daarmee heb je de oorlog nog niet gewonnen. 3 november is belangrijk. Daarna volg ik alles wat besproken wordt op WEF in januari. 2021 (of 777) zal een heet jaar worden.

Gerard

Disclaimer: Beweringen en meningen, geuit in deze blog/column, zijn de persoonlijke mening van de auteur e/o gastbloggers. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van personen, bedrijven of organisaties, dan wel bedrijven en organisaties die expliciet vermeld staan in de gepubliceerde blogs & teksten.

Geschreven door:
Kenniscentrum

Kenniscentrum

The Silver Mountain is opgericht in 2008, met als doel om het aankopen van fysiek zilver en goud op een toegankelijke, veilige en transparante manier mogelijk te maken. U kunt bij ons terecht voor de aankoop van zilveren en gouden baren en munten via onze website waar de prijzen iedere minuut automatisch worden aangepast. Wij hanteren altijd een scherpe, marktconforme prijs.

Ons assortiment bestaat uit courante beleggingsmunten en baren zilver en goud van de hoogste kwaliteit. Alle baren die wij verhandelen zijn afkomstig van erkende edelmetaalbedrijven die op de Good Delivery list van de London Bullion Market Association staan. Dit houdt in dat deze baren wereldwijd verhandelbaar zijn zonder verdere analyse. De munten die wij verhandelen zijn doorgaans ook geslagen in het hoogste gehalte zilver of goud.

Daarnaast hanteren wij via onze partner Inkoop Edelmetaal de hoogste biedprijs van Nederland als u uw zilver en goud weer wilt verkopen. Als kers op de taart heeft u ook nog de mogelijkheid tot opslag via onze partner Edelmetaal Beheer Nederland. 

Volg ons

The Silver Mountain is actief op de volgende sociale media kanalen.

Neem contact met ons op

U kunt onze klantenservice bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

035 - 203 13 80
info@thesilvermountain.nl

Nieuwsbrief

Wees de eerste die kennismaakt met de nieuwste producten en het laatste nieuws omtrent edelmetaal.